Câu hỏi thường gặp

Ứng dụng Tinai có phí là bao nhiêu?
Dữ liệu của tôi có được bảo mật không?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điện thoại của tôi bị mất hoặc hỏng?
Tôi có thể đăng nhập nhiều thiết bị vào cùng một tài khoản được không?
Tôi có thể liên lạc ai để được hỗ trợ khi dùng ứng dụng Tinai?
Có giới hạn tối đa các đơn hàng, phiếu chi hay sản phẩm có thể được thêm vào không?
Đội ngũ Tinai là ai?
Copyright 2022 Tinai. All Rights Reserved.