Các bài viết mới nhất

Khoản cần thu là gì?

long
Chủ nhật, ngày 11/7/2021

Khoản cần thu, hay còn gọi là Khoản phải thu, chỉ các khoản khách hàng hiện đang nợ cửa hàng, sau khi nhận hàng hoá/dịch vụ nhưng chưa thanh toán.

Nói cách khác, cửa hàng cung cấp hàng hoá/dịch vụ cho khách, nhưng chỉ nhận thanh toán từ khách sau vài ngày. Trong tiếng Việt, ta cũng hay nghe các từ “mua chịu", “trả sau", “cho khách vay" để gọi tình huống này.

Đối với kế toán doanh nghiệp, ta cần ghi các khoản cần thu như thế nào? Khoản cần thu được coi là một phần tài sản lưu động, nằm trong phần tài sản của bảng cân đối kế toán.

Tinai Horizontal Logo - Giúp cửa hàng quản lý công nợ, mua chịu cho vay.

Tinai Pvt. Ltd.
1 ROBINSON ROAD
#17-00
AIA TOWER
SINGAPORE 048542

Thông tin liên hệ
help@tinai.com

Copyright 2021 Tinai. All Rights Reserved.